• Hancom MD-RED

    Mobilní forenzní software pro obnovu, dekódování, dešifrování, vizualizaci a vykazování důkazních dat z mobilního a digitálního zařízení.

  • Hancom MD-NEXT

    Mobilní forenzní software pro analýzu mobilních zařízení, dronů, Smart TV, wearables, IoT zařízení, SIM caret, SD karet, JTAG a Chip-off memory dumpů.

    MD-NEXT je forenzní software pro extrakci dat z různých…

  • Hancom MD-LIVE

    Forenzní software pro on-site vyšetřování, který provádí extrakci dat z běžících mobilních zařízení a jejich následnou analýzu.